P Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

Padişah :
Hükümdar, sultan
Pak :
1: Temiz, arı 2: Saf, katışıksız 3: Kutsal, mübarek 4: Temiz
Pakalın :
Dürüst, doğru, iyi tanınmış kimse
Pakân :
Ermişler, azizler
Pakbaz :
1: İçten bağlı, vefalı 2: Aziz
Pakel :
İyi işler yapan, doğru kimse
Paker :
Temiz, dürüst, iyi kimse
Paki :
Temizlik, saflık
Pakkan :
Temiz soydan gelen kimse
Pakman :
Temiz, dürüst, soylu kimse
Paksan :
Temiz, doğru, namuslu tanınmış kimse
Pamir :
Orta Asya’da Tacikistan, Çin, Sincan Uygur Özerk sınırında bulunan lalenin ana vatanı olan ve Himalaya Dağlarının kuzey silsilelerini teşki eden sıra ...
Pertev :
1: Parlaklık 2: Işık
Polat :
1: Çelik 2: Güç, kuvvet
Poyraz :
1: Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr 2: Kuzey yönü