L Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

Lâçin :
1: Yiğit adam 2: Kartal 3: Şahin 4: Atmaca
Lâhik :
1: Yetişen, ulaşan 2: Eklenen
Lâhut :
Tanrı âlemi, ilahi âlem
Lala :
1: Çocuğun eğitim ve öğretimiyle görevli kimse 2: Köle 3: Padişahların sadrazamlara hitap ederken kullandıkları san
Lâmi :
Parıldayan, parlak, parıltılı
Lâmih :
Parlayan, parlak
Lâtif :
1: Hoş, narin, şirin 2: Yumuşak, nazik 3: Tanrı adlarındandır
Lâyık :
Uygun, değer, yakışır
Lebip :
1: Uyanık 2: Akıllı 3: Zeki
Ledün :
Tanrı huzuru, Tanrı katı
Lemi :
Parlak, parıldayan
Levent :
1: Boylu boslu yakışıklı kimse 2: Osmanlı donanmasında ve kıyılarda görev yapan asker sınıfı 3: Yiğit denizci
Levin :
Renk, boya
Lut :
1: Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adı 2: Hz. İbrahim'in yeğeni olan peygamberin adı
Lütfi :
1: İyilik ve güzellikle ilgili 2: İhsan, bağışla ilgili