Peygamber İsimleri

Âdem :
1: Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber 2: İnsan, insanoğlu 3: İnsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan kimse
Davut :
1: Sevgili, aziz 2: İsraillilerin, sesinin güzelliği ve şairliği ile tanınan hükümdar ve peygamberi
Elyasa :
Kur'anda geçen bir peygamber ismi
Eyüp :
1: Çok ıstırap çeken kimse 2: Kuran’da adı geçen ve "sabırlı insan" örneği olarak gösterilen peygamber
Harun :
1: Parlayan 2: Hz. Musa'nın küçük kardeşinin adı
İbrahim :
İnananların, halkların babası
İdris :
1: Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü 2: Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kulla...
İlyas :
1: Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi 2: Mersin ağacı
İsa :
1: Allah’ın yarlıgaması, mağfireti 2: Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygambe...
İshak :
1: Gülen 2: Kutsal kitaplarda adı geçen İbrani peygamberi
İsmail :
1: Tanrı'yı işiten 2: Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi
Lut :
1: Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adı 2: Hz. İbrahim'in yeğeni olan peygamberin adı
Muhammed :
1: bk. Muhammet 2: Övülmüş 3: Hz. Muhammed'in adlarından biri
Musa :
1: Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu 2: Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse
Nuh :
1: Ağlama 2: İnanışa göre, üçüncü peygamber olup tufanda bütün canlılardan birer çift alarak bir gemide kurtulmuştur
Salih :
1: Elverişli, iyi, uygun, yakışır 2: Yetkisi, hakkı olan 3: Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan
Süleyman :
1: Huzur, sükûn 2: Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri
Şuayb :
Kur'anda geçen bir peygamber ismi
Yahya :
"Tanrı lütufkârdır" anlamında bir söz
Yakup :
1: Erkek keklik 2: İbr. Takip eden, izleyen
Yunus :
Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan
Yusuf :
1: İnleyen, ah eden 2: İnilti 3: Kur'anda geçen bir peygamber ismi
Zekeriya :
Erkek
Zülküf :
Yüce, makam sahibi