1931-1940 Yılları Arasında En Fazla Verilen Erkek İsimleri

1. Mehmet
2. Mustafa
3. Ali
4. Ahmet
5. Hüseyin
6. Hasan
7. İbrahim
8. İsmail
9. Osman
10. Halil
11. Süleyman
12. Yusuf
13. Ömer
14. Abdullah
15. Kemal
16. Ramazan
17. Mahmut
18. Salih
19. Yaşar
20. Bekir