1923-1930 Yılları Arasında En Fazla Verilen Erkek İsimleri

1. Mehmet
2. Mustafa
3. Ahmet
4. Ali
5. Hüseyin
6. Hasan
7. İbrahim
8. İsmail
9. Osman
10. Halil
11. Süleyman
12. Yusuf
13. Ömer
14. Abdullah
15. Mahmut
16. Salih
17. Kemal
18. Ramazan
19. Recep