Allah'ın Güzel İsimleri (Esma-ül Hüsna)

Alim :
Bilgin
Azim :
Büyük, ulu
Aziz :
1: Ermiş, eren 2: Sevgide üstün tutulan
Baki :
1: Sürekli 2: Bir şeyden artan miktar 3: Öteki
Basir :
1: Görüp anlayan 2: Zeki 3: Her şeyi görüp anlayan Allah
Bedi :
1: Eşi ve benzeri olmayan, eşsiz 2: Yeni, görülmemiş
Cebbar :
1: Zorlayan, cebreden 2: Kuvvet ve kudret sahibi (Allah.) 3: Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi 4: bk. Cabbar
Celil :
Ulu, büyük, yüce
Fettah :
1: Üstün gelmiş, zafer kazanmış 2: Fetheden, açan 3: Allah'ın adlarındandır
Gaffar :
1: Çok bağışlayıcı, bağışlayan 2: Allah’ın sıfatlarındandır
Gafur :
1: Bağışlayan, merhamet eden 2: Allah’ın adlarındandır
Halim :
1: Yumuşak huylu, sert olmayan 2: Allah’ın adlarındandır
Hamit :
1: Övülmeye değer 2: Allah'ın adlarındandır 3: Hamdeden, şükreden
Kadir :
1: Kuvvetli, güçlü, kudret sahibi 2: Değer, onur, kıymet, şeref 3: Allah’ın adlarındandır 4: Kuvvetli
Kayyum :
Ezelî ve ebedî olan, değişmeyen
Kebir :
1: Büyük, ulu 2: Çocukluktan çıkmış genç 3: Yaşça büyük, yaşlı
Kerim :
1: Cömert, eli açık 2: Ulu, büyük
Kuddus :
1: Temiz, pak 2: Tanrı adlarındandır 3: Kutsal, kutlu
Lâtif :
1: Hoş, narin, şirin 2: Yumuşak, nazik 3: Tanrı adlarındandır
Macit :
Şan ve şeref sahibi kimse
Mecit :
1: Büyük, ulu 2: Şan ve şeref sahibi 3: Tanrının adlarındandır
Melik :
1: Hükümdar, hakan 2: Tanrı adlarındandır
Metin :
Sağlam, dayanıklı, güçlü
Muhyi :
Dirilten, canlandıran, yaşam veren
Muktedir :
Gücü yeten, güçlü, iktidarlı
Mümin :
1: Tanımış, iman etmiş 2: İslam dinine inanmış, Müslüman
Nafi :
1: Yararlı, kârlı 2: Tanrı adlarındandır 3: Yok eden, ortadan kaldıran, süren
Nur :
1: Aydınlık 2: Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık 3: Kur´an-ı Kerim 4: Parıltı 5: Işık
Rafi :
1: Kaldıran, yükselten, yücelten 2: Tanrı´nın adlarından biri
Rahim :
1: Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli 2: Tanrı´nın adlarından
Rahman :
1: Ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet eden, koruyan 2: Tanrı’nın adlarından
Rauf :
1: Esirgeyen, acıyan, çok merhametli 2: Tanrı adlarından
Reşat :
Doğru yolda yürüme, Hak yolunda ilerleme
Rezzak :
Abdürrezzak adının kısaltılmış biçimi
Sabur :
1: Çok sabırlı 2: Tanrı adlarındandır
Samet :
1: Çok yüksek, ulu 2: Kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamında Tanrı adı
Vahit :
Tek, bir, yalnız
Vekil :
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
Zahir :
1: Parlak, açık, belli 2: Dış görünüş, dış yüz 3: Coşmuş, taşkın