Erkek Sahabe İsimleri

Abbas :
1: Aslan 2: Sert, çatık kaşlı kimse
Abdullah :
Tanrı’nın kulu
Abdurrahman :
Rahmet sahibi olan Tanrı'nın kulu
Ali :
1: Yüce, ulu, yüksek 2: Orun bakımından en üstün
Cafer :
1: Küçük akarsu 2: Caferî mezhebinin kurucusu 3: Hz. Ali'nin Mute Savaşı´nda ölen kardeşinin adı
Ebubekir :
Bekir'in babası
Halit :
Sürekli, sonsuz, ebedî
Hamza :
1: Aslan, güçlü adam 2: İslam tarihinde Hz. Muhammed'in amcası
Hasan :
1: Güzel 2: İyi ve hayırlı iş
Hüseyin :
Küçük sevgili
Musa :
1: Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu 2: Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse
Osman :
1: Bir tür kuş veya ejderha 2: Hz. Muhammet'in damadı, üçüncü halife 3: Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı
Ömer :
1: Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık 2: İkinci halife
Rafi :
1: Kaldıran, yükselten, yücelten 2: Tanrı´nın adlarından biri
Sabit :
1: Değişmeyen, kımıldamayan 2: Kanıtlanmış, anlaşılmış
Selman :
Barış içinde bulunma, huzur, erinç
Talha :
Zamk ağacı
Zeynelabidin :
İbadet edenlerin süsü
Zübeyr :
Yazılı küçük şey