Ağa İsminin Anlamı ve Yazılışları

Anlamları:
1. Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
2. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen san
3. Ağabey, büyük kardeş
4. Yardım eden, cömert kimse
5. Okuryazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan san
6. Osmanlı İmparatorluğu´nda bazı kuruluşları başında bulunanlara verilen resmî san
Cinsiyet:
Erkek
Kökeni:
Türkçe


Ağa İsminin Yazılış ve Gösterimleri
Brail Alfabesinde Yazılışı:
(Görme Engelliler İçin)
     
Osmanlıca Yazılışı:
(Arap Harfleriyle Otomatik Yazılış)
آغا
Güzel Yazılışı:
(Süslü Yazı)
Ağa
Mors Alfabesinde Kodlanması:
(Telgraf)
İşaret Dilinde Gösterim:
(İşitme Engelliler İçin)