Yunanca Kökenli Bebek İsimleri

Açalya :
Fundagillerden, güzel, renkli, kokusuz çiçekler açan bir bitki
Açelya :
bk.Açalya
Alisa :
1: Asil soydan olan 2: Güzel
Azelya :
1: Fundagillerden, güzel, renkli, kokusuz çiçekler açan bir bitki 2: bk. Açalya
Boyraz :
1: bk. Poyraz 2: Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr 3: Kuzey yönü
Defne :
Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu, kış yaz yeşil kalan bir ağaç
Demet :
1: Bitki veya çiçek destesi 2: Bağlanarak oluşturulmuş deste
Efendi :
1: Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse 2: Görgülü, nazik, kibar kimse
Elmas :
1: Mücevher olarak kullanılan saydam, değerli taş 2: Çok sevgili ve değerli
Erciyes :
1: Uzaktan parlayan 2: Kayseri’de bulunan dağın adı
İmbat :
Denizden esen serin rüzgâr
İris :
1: Mitolojide geçen, Tanrıların elçisi ve gökkuşağının simgesi olarak bilinen kızın adı 2: Çiçek adı 3: Gözün bir tabakası
İskit :
1: Milattan önce Orta Asya’dan Güney Rusya’ya göç ederek burada imparatorluk kuran kavim 2: Koşuda dördüncü gelen at
Kiraz :
Gülgillerden bir meyve ağacı ve bu ağacın etli, sulu, tek çekirdekli, kırmızı renkli meyvesi
Okyanus :
Ana karaları birbirinden ayıran büyük deniz