İbranice Kökenli Bebek İsimleri

Bünyamin :
Yakup Peygamber'in en küçük oğlunun adı
Ceyhan :
Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde, uzunluğu 576 km. olan bir nehir
Ceyhun :
Tevrat'a göre cennetin dört nehrinden biri
Danyal :
1: Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi 2: İbranice de bu ad “Tanrı benim yargıcımdır” anlamındadır
Davut :
1: Sevgili, aziz 2: İsraillilerin, sesinin güzelliği ve şairliği ile tanınan hükümdar ve peygamberi
Harun :
1: Parlayan 2: Hz. Musa'nın küçük kardeşinin adı
İbrahim :
İnananların, halkların babası
İlyas :
1: Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi 2: Mersin ağacı
İsa :
1: Allah’ın yarlıgaması, mağfireti 2: Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygambe...
İshak :
1: Gülen 2: Kutsal kitaplarda adı geçen İbrani peygamberi
İsmail :
1: Tanrı'yı işiten 2: Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi
Kenan :
1: Vaat edilmiş ülke 2: Cennet 3: Hazreti Yakup'un ülkesi, Filistin
Nira :
1: Dokuma tezgahı 2: Ancak rüyada karşılaşılabilen nadide güzel
Semiramis :
1: Mitolojide güvercinlerin hayatını kurtardığı kız çocuğunun adı 2: Doğu mitolojisinde adı geçen, dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in Asma ...
Süleyman :
1: Huzur, sükûn 2: Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri
Tevrat :
Dört kutsal kitaptan, Hz. Musa’ya indirilen, Allah’ın emirlerini kapsayan kitap
Yahya :
"Tanrı lütufkârdır" anlamında bir söz
Yusuf :
1: İnleyen, ah eden 2: İnilti 3: Kur'anda geçen bir peygamber ismi