Türkiye'de En Çok Kullanılmakta Olan Soyisimler

Yılmaz :
Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı
Kaya :
Büyük ve sert taş kütlesi
Demir :
1: Koyu renkli, kolay işlenen, dayanıklı, kullanılış yerleri çok maden 2: Güçlü, kuvvetli, sert kimse
Şahin :
Oldukça büyük boylu, yırtıcı kuş
Çelik :
1: Su verilip sertleştirilen demir 2: Çok güçlü, kuvvetli 3: Kısa kesilmiş dal
Yıldız :
1: Gökyüzündeki ışıklı gök cisimlerinin her biri 2: Baht, talih, yazı
Yıldırım :
1: Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması 2: Çok hızlı, canlı
Öztürk :
Katıksız, saf Türk
Aydın :
1: Işıklı, pırıltılı, aydınlık 2: Açık, kolay anlaşılır 3: Öğrenimi, bilgisi ve görgüsü olan, ileri düşünceli kimse 4: Umut veren 5: Mehtap
Özdemir :
Özü demir gibi güçlü olan kimse
Arslan :
1: bk. Aslan 2: 1.Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160 cm, kuyruğu 70 cm ve ucu püsküllü, çok koyu sar...
Doğan :
1: Doğan, dünyaya gelen 2: Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş
Kılıç :
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silah
Aslan :
1: 1.Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160 cm, kuyruğu 70 cm ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçl...
Çetin :
1: Sert, inatçı 2: Sarp, engelli 3: Çözümlenmesi güç 4: Hayırsız
Kara :
1: En koyu renk, siyah 2: Zenci, esmer
Koç :
1: Damızlık erkek koyun 2: Sağlıklı, gürbüz genç erkek 3: Kahraman
Kurt :
1: Postu gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan 2: İşini iyi bilen, aldanmaz, kurnaz
Özkan :
Temiz ve asil soydan gelen kimse
Şimşek :
1: Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık 2: Can...