2013 Yılında Doğanlara En Fazla Verilen Erkek İsimleri

Yusuf :
1: İnleyen, ah eden 2: İnilti 3: Kur'anda geçen bir peygamber ismi
Berat :
1: Nişan, rütbe 2: Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent 3: Osmanlı İmparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağl...
Mustafa :
1: Seçilmiş, seçkin 2: Hz. Muhammed'in adlarından 3: Seçilmiş
Emir :
1: Buyruk, komut 2: Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı 3: Prens, şehzade
Ahmet :
Övülmeye layık, övülmüş
Ömer :
1: Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık 2: İkinci halife
Mehmet :
1: bk. Muhammet 2: Övülmüş 3: Hz. Muhammed'in adlarından biri
Muhammed :
1: bk. Muhammet 2: Övülmüş 3: Hz. Muhammed'in adlarından biri
Emirhan :
Bey
Eymen :
1: Daha uğurlu, daha bereketli 2: Sağ tarafta olan
Ali :
1: Yüce, ulu, yüksek 2: Orun bakımından en üstün
Çınar :
1: Uzun boylu, kalın dallı, uzun ömürlü bir ağaç 2: Dayanak, destek, güç alınan kimse, güçlü kimse 3: Boyu 30 m.ye ulaşabilen, kalın dallı, çok uzun ö...
Enes :
Soylu Arap atı, küheylan
Kerem :
1: Soyluluk 2: Cömertlik, el açıklığı, bağış 3: Cömertlik
Miraç :
1: Yükselme, çıkma 2: Hz. Muhammet'in göğe yükselmesi
Umut :
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
İbrahim :
İnananların, halkların babası
Furkan :
1: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey 2: Kur'an-ı Kerim
Hüseyin :
Küçük sevgili
Yunus :
Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan