2009 Yılında Doğanlara En Fazla Verilen Kadın İsimleri

Zeynep :
1: Değerli taşlar, mücevherler 2: Peygamber efendimizin eşinin adıdır.
Elif :
1: Arap alfabesinin ilk harfi 2: İnce uzun boylu kız 3: Alışmış, alışkın
Ecrin :
1: Allah’ın hediyesi 2: Ücret, karşılık, mükafat
Yağmur :
Havadaki su buğusu-nun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumunda olanı
İrem :
1: Cennete benzetilerek yapılan bahçe 2: Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe 3: Eşi benzeri olmayan...
Nisanur :
1: Nisa (Arapça: Kadın) + Nur (Işık) 2: Işık saçan, aydınlık yüzlü, nur yüzlü kadın, hanım 3: Nurlu, ışıklı kadın
Eylül :
Yılın dokuzuncu ayı
Merve :
1: Çakıl taşı 2: Mekke’de hacıların yedi kez gidip geldikleri kutsal dağın adı
Zehra :
Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse
Büşra :
Müjde, sevinçli haber
Fatma :
1: Çocuğunu sütten kesen kadın 2: Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı
Sudenaz :
1: Sude (Farsça: Boyalı,Sürmeli) + Naz (Farsça: Cilve) 2: Boyanmış, sürmeli 3: Cilveli, nazlı
Tuana :
1: Güçlü, kuvvetli 2: Ay ışığı 3: Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası
Melike :
1: Kadın hükümdar 2: Padişah karısı
Rabia :
1: Dördüncü 2: Saatteki salisenin altmışta biri 3: Tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe
Medine :
1: Kent, şehir 2: Hicaz’da Hz. Muhammed’in türbesinin bulunduğu şehir
Elâ :
Gözde sarıya çalan kestane rengi
Melek :
1: 1.Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık 2: Terbiyeli, uysal kimse 3: Terbiyeli
Hatice :
1: Erken doğan kız çocuğu 2: Peygamber efendimizin eşinin adıdır.
Sümeyye :
Bir sahabe ismi