2009 Yılında Doğanlara En Fazla Verilen Erkek İsimleri

Yusuf :
1: İnleyen, ah eden 2: İnilti 3: Kur'anda geçen bir peygamber ismi
Arda :
1: Hükümdar veya kumandan asası 2: İşaret olarak yere dikilen çubuk 3: Sonra gelen 4: Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu 5: Uygur yazı...
Mustafa :
1: Seçilmiş, seçkin 2: Hz. Muhammed'in adlarından 3: Seçilmiş
Mehmet :
1: bk. Muhammet 2: Övülmüş 3: Hz. Muhammed'in adlarından biri
Ahmet :
Övülmeye layık, övülmüş
Enes :
Soylu Arap atı, küheylan
Muhammed :
1: bk. Muhammet 2: Övülmüş 3: Hz. Muhammed'in adlarından biri
Berat :
1: Nişan, rütbe 2: Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent 3: Osmanlı İmparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağl...
Furkan :
1: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey 2: Kur'an-ı Kerim
Emirhan :
Bey
Ali :
1: Yüce, ulu, yüksek 2: Orun bakımından en üstün
Eren :
1: Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse 2: Deneyimli, akıllı kimseler 3: Dost 4: Hayırlı çocuk 5: Erkek
Ömer :
1: Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık 2: İkinci halife
Yiğit :
1: Güçlü, yürekli, kahraman, alp 2: Delikanlı, genç erkek 3: Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen kimse 4: Delikanlı
Hüseyin :
Küçük sevgili
Efe :
1: Batı Anadolu köy yiğidi 2: Ağabey 3: Kabadayı
İbrahim :
İnananların, halkların babası
Kerem :
1: Soyluluk 2: Cömertlik, el açıklığı, bağış 3: Cömertlik
Yunus :
Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan
Alperen :
Yiğit, cesur, yürekli kimse