2007 Yılında Doğanlara En Fazla Verilen Erkek İsimleri

Yusuf :
1: İnleyen, ah eden 2: İnilti 3: Kur'anda geçen bir peygamber ismi
Arda :
1: Hükümdar veya kumandan asası 2: İşaret olarak yere dikilen çubuk 3: Sonra gelen 4: Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu 5: Uygur yazı...
Mehmet :
1: bk. Muhammet 2: Övülmüş 3: Hz. Muhammed'in adlarından biri
Mustafa :
1: Seçilmiş, seçkin 2: Hz. Muhammed'in adlarından 3: Seçilmiş
Ahmet :
Övülmeye layık, övülmüş
Emirhan :
Bey
Enes :
Soylu Arap atı, küheylan
Muhammed :
1: bk. Muhammet 2: Övülmüş 3: Hz. Muhammed'in adlarından biri
Furkan :
1: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey 2: Kur'an-ı Kerim
Ali :
1: Yüce, ulu, yüksek 2: Orun bakımından en üstün
Berat :
1: Nişan, rütbe 2: Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent 3: Osmanlı İmparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağl...
Ömer :
1: Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık 2: İkinci halife
Efe :
1: Batı Anadolu köy yiğidi 2: Ağabey 3: Kabadayı
Hüseyin :
Küçük sevgili
İbrahim :
İnananların, halkların babası
Burak :
Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti
Emre :
1: Halk şairi 2: Kardeş 3: Arkadaş 4: Âşık 5: Tutkun
Eren :
1: Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse 2: Deneyimli, akıllı kimseler 3: Dost 4: Hayırlı çocuk 5: Erkek
Hasan :
1: Güzel 2: İyi ve hayırlı iş
Yunus :
Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan