2001 Yılında Doğanlara En Fazla Verilen Erkek İsimleri

Mehmet :
1: bk. Muhammet 2: Övülmüş 3: Hz. Muhammed'in adlarından biri
Mustafa :
1: Seçilmiş, seçkin 2: Hz. Muhammed'in adlarından 3: Seçilmiş
Yusuf :
1: İnleyen, ah eden 2: İnilti 3: Kur'anda geçen bir peygamber ismi
Ahmet :
Övülmeye layık, övülmüş
Emre :
1: Halk şairi 2: Kardeş 3: Arkadaş 4: Âşık 5: Tutkun
Furkan :
1: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey 2: Kur'an-ı Kerim
Ali :
1: Yüce, ulu, yüksek 2: Orun bakımından en üstün
İbrahim :
İnananların, halkların babası
Ömer :
1: Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık 2: İkinci halife
Enes :
Soylu Arap atı, küheylan
Hüseyin :
Küçük sevgili
Eren :
1: Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse 2: Deneyimli, akıllı kimseler 3: Dost 4: Hayırlı çocuk 5: Erkek
Emirhan :
Bey
Murat :
1: İstek, dilek, arzu 2: Amaç
Hasan :
1: Güzel 2: İyi ve hayırlı iş
Burak :
Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti
Mert :
1: Erkek 2: Özü sözü doğru olan
Ramazan :
1: Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay 2: Bu ayda doğanlara verilen ad 3: Arabi aylardan biridir.
Batuhan :
Üstün gelen, gücü yeten, galip olan hükümdar
İsmail :
1: Tanrı'yı işiten 2: Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi