1991-2000 Yılları Arasında En Fazla Verilen Erkek İsimleri

Mehmet :
1: bk. Muhammet 2: Övülmüş 3: Hz. Muhammed'in adlarından biri
Mustafa :
1: Seçilmiş, seçkin 2: Hz. Muhammed'in adlarından 3: Seçilmiş
Ahmet :
Övülmeye layık, övülmüş
Emre :
1: Halk şairi 2: Kardeş 3: Arkadaş 4: Âşık 5: Tutkun
Ali :
1: Yüce, ulu, yüksek 2: Orun bakımından en üstün
Murat :
1: İstek, dilek, arzu 2: Amaç
İbrahim :
İnananların, halkların babası
Ömer :
1: Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık 2: İkinci halife
Burak :
Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti
Hüseyin :
Küçük sevgili
Yusuf :
1: İnleyen, ah eden 2: İnilti 3: Kur'anda geçen bir peygamber ismi
Furkan :
1: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey 2: Kur'an-ı Kerim
Hasan :
1: Güzel 2: İyi ve hayırlı iş
Fatih :
1: Fetheden, zafer kazanan 2: Açan, kapılar açan 3: Osmanlı Padişahı II. Mehmet'in lakabı
Ramazan :
1: Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay 2: Bu ayda doğanlara verilen ad 3: Arabi aylardan biridir.
Onur :
1: İnsanın kendine karşı duyduğu saygı 2: Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref
İsmail :
1: Tanrı'yı işiten 2: Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi
Hakan :
1: Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan 2: Osmanlı padişahlarına verilen unvan
Abdullah :
Tanrı’nın kulu
Enes :
Soylu Arap atı, küheylan