1981-1990 Yılları Arasında En Fazla Verilen Erkek İsimleri

Mehmet :
1: bk. Muhammet 2: Övülmüş 3: Hz. Muhammed'in adlarından biri
Mustafa :
1: Seçilmiş, seçkin 2: Hz. Muhammed'in adlarından 3: Seçilmiş
Murat :
1: İstek, dilek, arzu 2: Amaç
Ahmet :
Övülmeye layık, övülmüş
Ali :
1: Yüce, ulu, yüksek 2: Orun bakımından en üstün
Fatih :
1: Fetheden, zafer kazanan 2: Açan, kapılar açan 3: Osmanlı Padişahı II. Mehmet'in lakabı
Hüseyin :
Küçük sevgili
İbrahim :
İnananların, halkların babası
Hasan :
1: Güzel 2: İyi ve hayırlı iş
Gökhan :
Eski Türklerde gök Tanrısı
İsmail :
1: Tanrı'yı işiten 2: Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi
Ramazan :
1: Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay 2: Bu ayda doğanlara verilen ad 3: Arabi aylardan biridir.
Ömer :
1: Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık 2: İkinci halife
Serkan :
Asil bir soydan gelen kimse
Hakan :
1: Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan 2: Osmanlı padişahlarına verilen unvan
Emrah :
1: Saz çalıp oynayan 2: Erzurum'da doğmuş ünlü bir halk ozanı
Yusuf :
1: İnleyen, ah eden 2: İnilti 3: Kur'anda geçen bir peygamber ismi
Osman :
1: Bir tür kuş veya ejderha 2: Hz. Muhammet'in damadı, üçüncü halife 3: Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı
Uğur :
1: Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı 2: Bu nitelikte oldu...
Âdem :
1: Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber 2: İnsan, insanoğlu 3: İnsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan kimse