1961-1970 Yılları Arasında En Fazla Verilen Erkek İsimleri

Mehmet :
1: bk. Muhammet 2: Övülmüş 3: Hz. Muhammed'in adlarından biri
Mustafa :
1: Seçilmiş, seçkin 2: Hz. Muhammed'in adlarından 3: Seçilmiş
Ahmet :
Övülmeye layık, övülmüş
Ali :
1: Yüce, ulu, yüksek 2: Orun bakımından en üstün
Hüseyin :
Küçük sevgili
Hasan :
1: Güzel 2: İyi ve hayırlı iş
İbrahim :
İnananların, halkların babası
İsmail :
1: Tanrı'yı işiten 2: Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi
Ramazan :
1: Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay 2: Bu ayda doğanlara verilen ad 3: Arabi aylardan biridir.
Osman :
1: Bir tür kuş veya ejderha 2: Hz. Muhammet'in damadı, üçüncü halife 3: Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı
Murat :
1: İstek, dilek, arzu 2: Amaç
Metin :
Sağlam, dayanıklı, güçlü
Yusuf :
1: İnleyen, ah eden 2: İnilti 3: Kur'anda geçen bir peygamber ismi
Ömer :
1: Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık 2: İkinci halife
Süleyman :
1: Huzur, sükûn 2: Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri
Yaşar :
1: Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konulan bir ad 2: Yaşında
Halil :
Sadık, samimi, dost
Abdullah :
Tanrı’nın kulu
Recep :
1: Gösterişli, heybetli 2: Arabi ayların yedincisi ve kutsal sayılan üç aylardan birincisi 3: Arabi aylardan biridir.
Kemal :
1: Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik 2: En yüksek değer