1941-1950 Yılları Arasında En Fazla Verilen Kız İsimleri

Fatma :
1: Çocuğunu sütten kesen kadın 2: Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı
Ayşe :
Rahat ve huzur içinde yaşayan
Emine :
1: İnanılır, güvenilir 2: Sakıncasız, tehlikesiz 3: Yüreğinde korku olmayan, korkusuz
Hatice :
1: Erken doğan kız çocuğu 2: Peygamber efendimizin eşinin adıdır.
Zeynep :
1: Değerli taşlar, mücevherler 2: Peygamber efendimizin eşinin adıdır.
Şerife :
1: Şerefli, kutsal 2: Soylu, temiz 3: Soylu
Meryem :
1: Peygamber İsa’nın annesi 2: Dindar kadın 3: İbr. İsyan, ayaklanma
Sultan :
1: Padişah, hükümdar 2: Hükümdar ailesinden olan kadınlara verilen ad 3: Sevilen, beğenilen, baş tacı edilen
Hanife :
1: İslam dinine sımsıkı bağlı olan kimse 2: İslamiyetten önce tek Tanrı'ya inanan
Sevim :
1: Sevgi 2: Bir kimsede bulunan ve o kimseyi başkalarına sevdiren özellik
Fadime :
1: bk. Fatma 2: Çocuğunu sütten kesen kadın 3: Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı
Cemile :
1: Güzel 2: Hoşa gitmek için yaranma
Zeliha :
1: bk. Züleyha 2: Su perisi
Havva :
1: Kutsal kitaplara göre yaratılan ilk kadın 2: Esmer kadın
Hayriye :
Hayır ve iyilikle ilgili, uğurlu ve kutlu
Elif :
1: Arap alfabesinin ilk harfi 2: İnce uzun boylu kız 3: Alışmış, alışkın
Zehra :
Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse
Hacer :
1: Taş, kaya 2: İsmail Peygamber’in annesinin adı
Kadriye :
Değer, kıymet, onurla ilgili
Döndü :
l. Henüz evlenmemiş kız. 2. Gittiği yerden geri gelen